WPROWADZENIE

Wyzwanie

Niniejsza symulacja strategiczna jest oparta o realistyczną sytuację rynkową.

Wirtualne firmy, zarządzane przez uczestniczące w symulacji zespoły, konkurują ze sobą we wspólnym środowisku biznesowym, produkując i sprzedając podobne produkty. 

Twoim celem jest zarządzanie firmą w trakcie konkursu tak, jakby była prawdziwą firmą, dlatego na koniec gry liczyć będą się również perspektywy spółki na przyszłość i kondycja, w jakiej ją pozostawisz po swoich decyzjach.

Złożony model komputerowy GMC uwzględnia i odwzorowuje -

Global Management Challenge jest wymagającym konkursem. Będziesz musiał pracować pod presją czasu, pamiętając o wielu aspektach i czynnikach wpływających na wynik przedsiębiorstwa, patrzeć na firmę z pozycji prezesa, ale też pamiętać o wielu detalach. Twoim pierwszym zadaniem będzie analiza rynku, zasad symulacji oraz przypadku spółki, którą będziesz zarządzał. Opracuj możliwe scenariusze, przygotuj różne strategie, wybierz odpowiednie decyzje operacyjne do realizacji wybranego planu. Podejmując kolejne decyzje bądź konsekwentny w realizacji przyjętych założeń i wybranej strategii, ale pamiętaj też o konieczności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i zachowania konkurencji. To twój zespół (firma) i rywale (konkurencyjne firmy) będziecie wspólnie wpływać na rynek, konsumentów, pracowników, inwestorów. GMC to zadanie zespołowe, będziecie negocjować ze sobą decyzje i warunki działalności, szukać kompromisów, dzielić się odpowiedzialnością. Z pewnością jako menedżer w GMC będziesz miał dużo pracy, dużo emocji wynikających z rywalizacji oraz nauki i nowych doświadczeń! Życzymy powodzenia i sukcesów w zarządzaniu!


Zadanie

Waszym zadaniem jest zarządzanie wirtualną firmą, jakby była realnym przedsiębiorstwem. Podręcznik wyjaśnia zasady funkcjonowania symulacji oraz samej firmy.

Podręcznik składa się z następujących części:

  1. Wprowadzenie
  2. Model i otoczenie rynkowe, ta część wyjaśnia zależności wewnętrzne w firmie pomiędzy działami, model funkcjonowania, wszystkie etapy od produkcji po dystrybucję, metody finansowania, etc. oraz wpływ i zależności pomiędzy firmami na rynku.
  3. Raport dla zarządu, w tej części wyjaśnione zostały wszystkie pozycje z raportu, który otrzymujesz po każdym cyklu decyzyjnym z wynikami twojej spółki oraz informacjami o konkurencji i rynku.
  4. Arkusz decyzyjny, informacje o wypełnianiu arkusza decyzyjnego.

Firma, którą masz zarządzać jest dość złożona, Dlatego kolejne części podręcznika wyjaśnią strukturę firmy dość szczegółowo w podziale na cztery rozdziały (departamenty) Marketing, Produkcję i Dystrybucję, HR oraz Finanse.

Jednym z celów tej symulacji jest pokazanie i zilustrowanie interakcji pomiędzy różnymi działami jednej i tej samej firmy. Możecie podzielić się rolami i działami w symulacji przy podejmowaniu decyzji, jednak najważniejsza będzie dobra organizacja pracy w zespole, efektywna komunikacja i umiejętność połączenia celów i aspiracji poszczególnych działów firmy.

Podział na role jest możliwy, ale to nie jedyna możliwość organizacji zespołu. Wybór zasad współpracy należy do was.

Nie ma też ograniczeń jeśli chodzi o wybór i przygotowanie pomocy technicznych. Możecie przygotowywać własne modele kalkulacyjne, które usprawnią wam prace i pozwolą szybciej i efektywniej przygotowywać decyzje.


Jak to działa?

Kontrolę nad firmą sprawujesz za pomocą dwóch dokumentów:

  1. Kwartalnego Raportu dla zarządu, który zawiera wyniki i efekty działalności twojej firmy w kwartale poprzednim (zakończonym) oraz przedstawia informacje dotyczące kwartału przyszłego (nadchodzącego).
  2. Arkusz decyzyjny, w którym umieszczasz decyzje dotyczące działalności twojej firmy w kwartale następnym oraz w kolejnych.

Abyś mógł orientować się dokładnie w bieżącej sytuacji twoja firma i sposób jej funkcjonowania został szczegółowo opisany w niniejszym podręczniku. I choć wygląda on na obszerny jego struktura jest dość prosta i przejrzysta.

Starasz się wygrać doprowadzając swoją firmę do osiągnięcia najwyższego wyniku inwestycyjnego ('investment performance') na koniec symulacji.

Wynik inwestycyjny to wartość twojej firmy dla inwestorów. To nie tylko wartość rynkowa spółki, ale też wartość wypłaconych dywidend oraz odkupionych od inwestorów akcji, pomniejszona o koszt nowej emisji akcji.

Wybierając odpowiednią strategię dla firmy powinieneś kierować się tym właśnie celem.

Abyś mógł dokonać wstępnej oceny funkcjonowania firmy otrzymasz historię (scenariusz) w postaci raportów zarządu z okresu bezpośrednio przed rozpoczęciem symulacji oraz decyzje, które doprowadziły do takich wyników. Studiując podręcznik warto wykorzystać historię do zilustrowania omawianych punktów. Wszystkie zespoły na początku symulacji otrzymują identyczną historię firmy, w związku z tym wszyscy mają taką samą pozycję startową.

Po przeanalizowaniu historii firmy i oceny sytuacji oraz podjęciu decyzji dotyczących tego, co chcecie zrobić, wypełnijcie Arkusz decyzyjny on-line zgodnie z harmonogramem konkursu. Po przetworzeniu decyzji uzyskacie dostęp do Raportu dla zarządu, który pokaże wam, co stało się w firmie w wyniku podjętych przez was decyzji. Wykorzystajcie te informacje w celu uzupełnienia swojej wiedzy dotyczącej funkcjonowania firmy i rynku. Następnie przygotujcie kolejne zestawy decyzji i tak dalej, aż do końca etapu.


Ogólne uwagi

Zanim przejdziesz do głównej części podręcznika zwróć uwagę na kilka ogólnych zasad i koncepcji obowiązujących w symulacji:

Ostatni kwartał to ten właśnie zakończony (do którego odnosi się otrzymany Raport dla zarządu).

Przedostatni kwartał: kwartał poprzedzający Ostatni kwartał.

Zwróć uwagę, iż w symulacji nie ma pojęcia "bieżący kwartał".

Następny kwartał to ten który jest przed nami (na który podejmujecie decyzję).

Kwartał Po Następnym: kwartał po Następnym kwartale.


Jak korzystać z podręcznika

Aby ułatwić ci korzystanie z podręcznika, przygotowaliśmy listę z menu rozwijaną po lewej stronie oraz dodatkowo liczne linki i odnośniki w tekście które pozwolą Ci płynnie przechodzić z rozdziału na rozdział. Szukając informacji na dany temat korzystaj z linków i podanych odnośników.

Więcej